Ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) vào công tác hỗ trợ khách hàng
menu
author
notifications
apps

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) vào công tác hỗ trợ khách hàng

tháng 11 29, 2017 0

Ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) vào công tác hỗ trợ khách hàng

lượt xem


 Ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) vào công tác hỗ trợ khách hàng

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

comment 0 blogger-facebook