Tạo bảng giá riêng cho từng khách hàng trong phần mềm POS
menu
author
notifications
apps

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Tạo bảng giá riêng cho từng khách hàng trong phần mềm POS

tháng 11 28, 2017 0

Tạo bảng giá riêng cho từng khách hàng trong phần mềm POS

lượt xem


Hướng dẫn tạo bảng giá riêng cho từng khách hàng trong phần mềm bán sỉ, bán lẻ

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

comment 0 blogger-facebook