Videos Dân Tri Soft
menu
author
notifications
apps

author  Kênh Dân Trí Soft

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017


 Ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) vào công tác hỗ trợ khách hàng

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) vào công tác hỗ trợ khách hàng

lượt xem


Hướng Dẫn 5 Mục Quan Trọng Để Hỗ Trợ Kinh Doanh

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Hướng Dẫn 5 Mục Quan Trọng Để Hỗ Trợ Kinh Doanh

lượt xem


Hướng Dẫn cài đặt và tạo mới cơ sở dữ liệu.

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Hướng Dẫn cài đặt và tạo mới cơ sở dữ liệu.

lượt xem

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017


Hướng dẫn cài đặt phần mềm tính tiền DanTriSoft với Windows 8, Windows 10

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Cài đặt phần mềm tính tiền DanTriSoft với Windows 8,10

lượt xem


Hướng dẫn module quản lý kho hàng (tồn kho).

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Hướng dẫn module quản lý kho hàng (tồn kho).

lượt xem

Pos - Xuất hàng bằng excel trên Dantrisoft

lượt xem


Cách phân quyền sử dụng cho thu ngân để tránh thất thoát.

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Cách phân quyền sử dụng cho thu ngân để tránh thất thoát.

lượt xem


Hướng dẫn tạo bảng giá riêng cho từng khách hàng trong phần mềm bán sỉ, bán lẻ

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Tạo bảng giá riêng cho từng khách hàng trong phần mềm POS

lượt xem


Phần mềm bán lẻ, bán sỉ: Hướng dẫn cài đặt DanTriSoft trên Windows 7

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Phần mềm bán lẻ, bán sỉ: Hướng dẫn cài đặt DanTriSoft trên Win 7

lượt xem


Phần mềm quán cafe, quán ăn, nhà hàng: hướng dẫn cách tính tiền

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Phần mềm quán cafe, quán ăn, nhà hàng: hướng dẫn cách tính tiền

lượt xem

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017


Hướng dẫn cài đặt ứng dụng xem báo cáo online của Dân Trí Soft (phần 2)

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng xem báo cáo online của Dân Trí Soft (p2)

lượt xem


Hướng dẫn cài đặt ứng dụng xem báo cáo online của Dân Trí Soft (phần 1)

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng xem báo cáo online của Dân Trí Soft (p1)

lượt xem


6 điểm khác biệt chính của Dân Trí Soft.

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

6 điểm khác biệt chính của Dân Trí Soft.

lượt xem


Hướng dẫn chức năng tính tiền giờ, tiền hàng.

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Hướng dẫn chức năng tính tiền giờ, tiền hàng.

lượt xem


Tổng thể giải pháp bán hàng bằng mã vạch với phần mềm Dân Trí Soft

author Thế Giới Sao
Xuất bản 30 tháng 11, 2017
Đăng ký
Danh mục: Cài đặt
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

# Máy In Tem Nhãn xem tại đây
# Máy Quét mã vạch xem tại đây

Tổng thể giải pháp bán hàng bằng mã vạch với phần mềm Dân Trí Soft

lượt xem